Rukovodstvo Kuglaškog saveza Republike Srpske

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA SAVEZA: KESIĆ MILAN

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SAVEZA: KESIĆ MILAN

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA SAVEZA: Kesić Milan, Šmitran Goran, Novaković Bojan, Ristanić Nenad i Džajić Mladen.

SEKRETAR SAVEZA: Ninković Slavko

KOMESAR TAKMIČENJA: Košpić Dražen

KOMESAR SUĐENJA: Kepčija Vlado

NADZORNI ODBOR: Predojević Goran (predsjednik), Džajić Ljubinko (član), Kecman Zoran (član).

ARBITRAŽNA KOMISIJA: Lazić Milan (predsjednik), Bošnjak Smiljka (član), Ilić Darko (član).

RUKOVODSTVO SAVEZA IZABRANO JE U SKLADU SA STATUTOM KOJI JE PRILAGOĐEN I USAGLAŠEN SA ZAKONOM O SPORTU KOJI JE PROPISALO MINISTARSTVO PORODICE OMLADINE I SPORTA U VLADI REPUBLIKE SRPSKE.