Rukovodstvo Kuglaškog saveza Republike Srpske

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA SAVEZA: Gurešić Vladimir

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SAVEZA: Lacković Darko

KOMESARI TAKMIČENJA: Kovačević Maja i Kepčija Vlado

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA SAVEZA: Šmitran Goran, Hrgar Bojan, Novaković Bojan, Galić Nemanja, Vasić Ernest i Teodorović Kukrika Bojana

SEKRETAR SAVEZA: Ninković Slavko