Konačno imamo poredak ekipa, Kozara je šampion…Sloboda potonula !

Konačno imamo poredak ekipa, Kozara je šampion…Sloboda potonula !

Spustena je zavjesa na turbulentnu 2014/15 Premijer ligu BIH. Nakon Odluke Komesara takmicenja o nepravilnog registraciji Uroša Ramića i žalbe KK SLoboda koja nije usvojena na svim instancama KS BIH, konstatovano je da je KK Kozara šampion Premijer lige za 2014/15 godinu !

Svi pravni lijekovi su iscprljeni te je u skladu sa propisima KS BIH i ova odluka pravosnažna a šta će biti sa onima koji su učestvovali u ovim malverzacijama sa nastupom i registracijom Ramić U. ostaje da odluči Disciplinski komesar.

Ne tako davno juniorski svjetski prvak Uroš Ramić, i jedan od najboljih kuglaša u BIH svakako…a sada igrač koji iza sebe niz skandala je obilježio i ovu sezonu, ima o mnogo čemu da razmisli. Šta nas čeka u sledećoj sezoni….e pa ostaje nam da vidimo u septembru !

 

U potpunosti prenosimo odluku Komesara takmičenja :

 

KUGLAŠKI SAVEZ BiH

     Komesar takmičenja

 Banja Luka , 06.04.2015. god.

 

U skladu sa odukom UO KS BIH od 03.04.2015. i zaključkom od 01.03.2015. te odlukom Sportske arbitraže od 21.03.2015. a na osnovu članova 23.,26., Pravilnika o registraciji KS BIH, člana 49. Sportskog pravilnika te vežući se na članove 3.,4.,49. i 53. Propozicija takmičenja iz prethodne odluke Komesara takmičenja od 13.02.2015 i sa članom 2. Disciplinskog pravilnika KS BIH, donosim:

ODLUKU

  1. Svi postignuti rezultati Uroša Ramića u utakmicama 12.,13.,14.,15.,16.,17.,18. kola Premijer lige KS BIH za sezonu 2014/2015 na kojima je nastupao se brišu.
  2. Na osnovu poništenih rezultata Uroša Ramića se formiraju novi rezultati tih utakmica kao i konačna tabela Premijer lige za sezonu 2014/2015.
  3. Diciplinskom komesaru se nalaže da se protiv,Uroša Ramića,protiv KK Sloboda iz Tuzle i Komesara za registraciju KS BIH pokrene disciplinski potputak.

 

tabela PL u boji

 

Obrazloženje :

 

 Pošto je nedvosmisleno utvrđeno da niti jedan organ KS BIH nije osporio odluku Komesara takmičenja KS BIH od 13.02.2015. tj da nije usvojena žalba KK Sloboda od strane UO KS BIH , kao ni od strane Sportske arbitraže KS BIH, odluka Komesara takmičenja KS BIH od 13.02.2015. godine je pravosnažna. Uputstvo za sprovođenje ove odluke je potkrijepljeno odlukom UO  br. 35/04-15.

Ova odluka samo je dopuna posljedica koje proističu iz pravosnažnosti ranije odluke Komesara takmičenja,te se skladno tome primjenjuje član 49. Sportskog pravilnika. U samom postupku  nepravilne registracije Uroša Ramića je učinjen niz nepravilnosti i povreda pozitivno pravnih akata KS BIH kako od samog igrača preko KK Sloboda do Komesara za registraciju KS BIH. Na nadležnim radnim tijelima i organima KS BIH ,Disciplinskom komesaru i UO,  je da do kraja sprovedu ovaj proces tj utvrde nivo ogovornosti svake od navedenih strana i u skladu sa tim izreknu mjere sancije i kazne za odgovorne. Članovi 23. i 26. Pravilnika o registraciji jasno govore o tome koje su obaveze nadležnih tijela i organa u slučaju nepravilne registracije igrača a član 49. Sportskog pravilnika se primjenjuje po pravosnažnosti prethodne odluke Komesara takmičenja. Diciplinski pravilnik je ovim nelegalnim djelovanjima triju strana povrijeđen u  članovima 2.,17.,35.,47 itd ….ali to je dio propisa u kom odlučuju drugi organi i tijela.

Predlažem da Disciplinski komesar pokrene postupak protiv odgovornih za nepropisno izvršenu registraciju (igrač, klub, Komesar)

 

Komesar takmičenja KS BIH

 

                                                                                                                        s.r. Siniša Andrić

 

Dostavljeno:

 

Sekretaru KS BIH

Upravnom odboru KS BIH

KK Knin Revita

KK Sloboda

Ramić Urošu

Svim klubovima KS BIH

Disciplinskom komesaru KS BIH”