Nastavak dobre saradnje KSRS i MOPS

Nastavak dobre saradnje KSRS i MOPS

Juče su predstavnici KSRS bili gosti novog pomoćnika ministra g. Dragana Jaćimovića u MOPS. U razgovoru u kojem je, pored upoznavanja sa aktivnostima i radom našeg Saveza, prezentovana i problematika u radum, ali i ciljevi i projekti KSRS radi očuvanja i unapređenja ovog sporta u RS.

G. Jaćimović je izrazio spremnost da se pomogne KSRS u realizaciji projekata koje pokreće KSRS a akcenat je bio stavljen na realizaciji projekta “Kuglana Trebinje” koji je započet u maju ove godine. Obe strane su saglasne u stavovima da se samo zajedničkom akcijom može bilo šta u sportu pokrenuti i unaprijediti te da jedni bez drugih ne bi uspjeli u svemu što je do sada urađeno.

Inicijativa za saradnju sa KS Srbije je jedan od mogućnosti kako bi logistički i u raznim projektima KSRS mogao da napreduje pa su u skladu sa tim pokrenuti prvi koraci u potpisivanju Protokola o saradnji imađu dva Saveza koji bi mogao da se realizuje na Sajmu sporta u Beogradu 23.11.2017.

Sa velikim zadovoljstvom očekujemo nove radne sastanke koji bi mogli biti realizovani uz pomoć MOPS.