19. СКУПШТИНА КУГЛАШКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ!

19. СКУПШТИНА КУГЛАШКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ!

Дана 01.09. у 10 часова у куглани „Козара“ у Градишци ће се одржати  редовна, 19. по реду сједница Скупштине Куглашког Савеза Републике Српске.

Дневни ред:

  1. усвајање извода из записника са 18. сједнице Скупштине КС РС;
  2. усвајање извјештаја о раду Управног одбора у периоду између двије сједнице Скупштине КС РС;
  3. усвајање финансијског извјештаја за период 01.01.-01.09.2018.године;
  4. разно.